Reuma therapie in Oostenrijk

Innovatieve, effectieve en niet medicamenteuze therapie

in de Gasteiner Heilstollen

Gasteinerdal; goud, kuren en prominente gasten

Gelegen aan de uitlopers van het Hohe Tauern massief, het Gasteinerdal in het Salzburgerland.
De naam Gastein komt voor het eerst in 1020 in documenten voor, maar er zijn al sporen van menselijke activiteit  gevonden uit 3750 v Chr.

Uit de Romeinse tijd stammen o.a. vondsten van munten.

In 1350 worden voor het eerste de thermaal baden beschreven.

Bad Gastein ontwikkelde zich langzaam maar zeker tot een kuuroord met hooggeplaatste gasten, zoals in 1436 Keizer Friedrich de III.
Vele andere koninklijke bezoekers volgden, zoals Keizer Franz I. van Oostenrijk, Keizer Franz Joseph en Keizerin Sisi, Keizer Wilhelm I. van Duitsland en Leopold II. van België.

Omstreeks 1350 kwam ook de mijnbouw tot bloei in het Gasteinerdal.
Het hoogtepunt werd bereikt in 1557 er werd maar liefst 830 kg goud
en 2723 kg zilver gedolven.
Dit gebied werd ook wel de 'goudkamer van de Alpen genoemd
Na honderden jaren intensieve mijnbouw was het niet meer rendabel en werd de laatste staatsmijn in 1865 gesloten.


Foto:TVB Gasteinerdal

Van gouddelving tot  gezondheidscentrum

In de jaren 40 van de vorige eeuw herstartte men de gouddelving in het Gasteinerdal. 

In de Radhausberg werd een nieuwe tunnel aangelegd, in de hoop nieuwe goudaders te vinden.

In pllats van goud vond men echter binnen in de Radhausberg radon-houdende waterdamp.

Door de eeuwen heen zijn alle ertslagen door het thermaal water opgelost, scheuren en barsten bleven over en hierdoor kon het radon bevattende waterdamp opstijgen en het gesteenten verwarmen, hierdoor is er een bijzondere heilzaam klimaat ontstaan.


Foto copyright: Gasteiner Heilstollen

Mijnwerkers voelden zich veel beter

Het beroep mijnwerker is doorgaans een van de ongezondste beroepen. Toen de mijnwerker na een tijdje werken in de Stollen (mijngang) beweerden dat hun reumatische klachten opeens minder waren geworden, werden uitgebreide onderzoeken uitgevoerd.

Foto copyright: Gasteiner Heilstollen

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Meest effectieve en intensieve vorm van radontherapie

Wereldwijd uniek

Het resultaat van de onderzoeken was baanbrekend en wel door de combinatie van de volgende factiren in het hart van de Radhausberg:

Radongehalte in de lucht

Warmte van 37 tot 41,5 graden Celcius
Luchtvochtigheid van 70 tot 100%

De therapie in de Gasteiner Heilstollen wordt gezien als de meest effectieve en intensieve vorm van radontherapie.


Als sinds 1952 brengt de Heilstollen-trein patiënten naar het binnenste van de Radhausberg, waar zich een vijftal therapiestations bevinden.

De Heilstollen vandaag de dag

Tegenwoordig is de Gasteiner Heilstollen een modern poliklinisch medisch centrum en richt zich voornamelijk op chronische aandoeningen resp. ziektes:

- aan het bewegingsapparaat

- aan de luchtwegen

- van de huid

De combinatie van een natuurlijk radongehalte, warmte en luchtvochtigheid maakt de Gasteiner Heilstollen tot het intensiefste en effectiefste geneesmiddel in het dal van Gastein.

Langdurige verlichting van pijn, organische ontstekingsremming en een duidelijk verminderd gebruik van medicamenten vormen de wetenschappelijk bewezen successen van de Heilstollentherapie.
Het succespercentage ligt rond de 90 procent.
Daardoor is de Gasteiner Heilstollen het natuurlijke geneesmiddel bij uitstek.


 

Foto copyright: Gasteiner Heilstollen

Resultaten

 • Verbeterd fysiek functioneren
 • Meer beweegelijkheid
 • Energetische toename (minder moe etc.)
 • Meer belastbaarheid
 • Minder pijnklachten
 • Minder ontstekingen
 • Minder medicijngebruik
 • Minder uitval vanwege ziekte
 • Verbetering van levenskwaliteit

Foto copyright: Gasteiner Heilstollen

De Maastrichtstudie

De Maastrichtstudie

De Maastrichtstudie is een wetenschappelijke studie van de Medische Faculteit van de Universiteit van Maastricht. Zij vond ruim tien jaar geleden plaats onder begeleiding van onder andere reumatoloog prof. dr. Sjef van der Linden. De studie is destijds opgezet om te onderzoeken of kuren in combinatie met individuele oefeningen en groepsoefentherapie gunstig werkt bij reumapatiënten.

Over de Maastrichtstudie is in 2001 onder andere uitvoerig gepubliceerd in het vooraanstaande medische magazine Artritis Care & Research, ref: 45:430-438, 2001.

Twee groepen patiënten volgden bij deze studie op twee verschillende locaties een drieweeks therapieprogramma volgens de aanpak van drs. Nico Wolter. Eén van deze groepen volgde dat programma in Bad Hofgastein, inclusief therapie in de Gasteiner Heilstollen.
De resultaten van deze twee patiëntengroepen werden vergeleken met de resultaten van patiënten uit een zogenoemde controlegroep die “thuis” hun gebruikelijke reumatherapie en medicatieprogramma hadden gevolgd.

Uit de studie bleek dat er door het volgen van het drieweekse programma ten opzichte van de controlegroep een grote meerwaarde voor de reumapatiënten optrad.

Deze meerwaarde betrof:

 • Verbeterd fysiek functioneren
 • Meer beweegelijkheid
 • Energetische toename (minder moe etc.)
 • Meer belastbaarheid
 • Minder pijnklachten
 • Minder ontstekingen
 • Minder medicijngebruik
 • Minder uitval vanwege ziekte
 • Verbetering van levenskwaliteit

Deze meerwaarde bleek voor de patiëntengroep van Bad Hofgastein het meest duidelijk.

Ook hield deze meerwaarde voor die patiëntengroep met een gemiddelde duur van negen maanden verreweg het langste van alle groepen aan.

Therapie programma's 

De basis-therapie van drs. Nico Wolter

De door drs. Nico Wolter ontwikkelde therapie is multidisciplinair.
De therapie wordt door de deelnemers ten dele individueel en ten dele in groepsverband ondergaan.
De belangrijkste therapie-onderdelen zijn:

 • Hydrotherapie
 • Zwemmen in thermaal water
 • Gymnastiek
 • Nordic walking
 • Diverse (overige) sportactiviteiten
 • Gasteiner Heilstollen therapie
 • Thermaal baden (Radon-bad)
 • Saunabaden en Turks bad-gebruik
 • Massages
 • TCM

De therapie wordt aangevuld met voorlichting en advisering over voeding, houding, beweging en overige voor een duurzame revalidatie van belang zijnde zaken.

Informatiefilm over de Gasteiner Heilstollen

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!

Kuurtraditie in Nederland

In landen zoals Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en landen in Scandinavië en Oost-Europa maakt het volgen van een multidisciplinair kuurprogramma vaak deel uit van de reguliere reumazorg.

Hoewel in Nederland geen duidelijke kuurtraditie bestaat, neemt ook hier de belangstelling voor reumakuren steeds meer toe. Veel mensen met een vorm van reuma maar ook reumatologen en andere zorgverleners zien reumakuren als een waardevol onderdeel van de behandeling.

De laatste jaren zijn veel zorgverzekeraars gestopt met het  vergoeden van reuma- kuren en therapieën.

Reuma therapie is geen kuur maar een

innovatieve niet medicamenteuze therapie